Regelement voor het gebruik van kleding tijdens de competitie

  1. De kleding is eigendom van LTC Gendt en wordt aan de competitiespeler in bruikleen gegeven.
  2. Elke competitiespeler is verplicht om in de kleding van de club aan de competitie deel te nemen.
  3. De kleding mag uitsluitend voor de competitie gebruikt worden.
  4. De gebruiker behandelt de kleding als of het zijn/haar eigendom is, dus zorgvuldig.
  5. De gebruiker is aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van de kleding door onzorgvuldig handelen.
  6. De kleding wordt per team uitgegeven . De leden van een team zijn gezamenlijk en individueel verantwoordelijk voor het dragen en reinigen/wassen van de kleding. De leden van een team dienen hierover onderling afspraken te maken.
  7. De kleding wordt na afloop van de competitie in de tas die uitgereikt is op de competitieavond weer ingeleverd. Dit houdt in dat kleding niet op de trainingen worden ingeleverd. De kleding wordt schoon en onbeschadigd ingeleverd. Indien door omstandigheden beschadigingen aan de kleding zijn ontstaan dient dit bij inlevering gemeld te worden. Kleding per team inleveren.

De kleding heeft ons veel geld gekost. Helaas is er vorig jaar een en ander niet helemaal goed gegaan, zoals bijvoorbeeld vochtig ingeleverde kledingstukken, of ongewassen kledingstukken. Daarom hebben we voor dit jaar een regelement opgesteld waaraan competitiespelers moeten voldoen.

Wanneer de kleding weer ingeleverd moet worden wordt tijdig bekend gemaakt!