De training van het eerste halfjaar zit er al bijna op en vanaf 31 augustus 2015 starten we weer met de nieuwe trainingsronde, volgens hetzelfde concept als afgelopen periode.

Onze clubtrainers Beert en Emile zullen in onderling overleg de trainingen geven. Er zal in blokken van telkens ongeveer tien weken worden gewerkt, afhankelijk van het tennisjaarseizoen en weerseizoen, waarbij geprobeerd wordt om zoveel mogelijk flexibel te zijn. Het voordeel hiervan is dat we zo min mogelijk last van uitval zullen hebben. In totaal worden er ongeveer 30 weken tennisles gegeven, verdeeld over het hele jaar, van 31 augustus 2015 tot 31 augustus 2016. Je schrijft je dus voor een heel jaar in, maar er zal tussentijds steeds gekeken worden naar speelsterkte, talent en groepssamenstelling. Daarnaast kijken we ook naar de teamindeling voor de competities in het voor- en najaar. Daarom is het mogelijk dat er gedurende het jaar aanpassingen in de groepsindelingen gedaan worden. Er wordt op de maandagen, woensdagen en donderdagen getraind.

Er is tevens weer de mogelijkheid om je op te geven voor een tweede les in de week. Deze kunnen wij alleen aanbieden als zich hiervoor voldoende kinderen opgeven. We streven ernaar om beide lessen via dezelfde trainer te geven. Onderaan op het antwoordstrookje kun je aangeven of je hiervoor in aanmerking wilt komen.

De kosten zijn € 4,50 per lesuur. De verschuldigde bedragen zullen via automatische incasso worden geïnd op 31 december 2014, 29 april 2015 en 31 augustus 2015.

Het incassant ID is NL22ZZZ40144226000 en het machtigingskenmerk is het lidnummer aangevuld met de datum waarop je akkoord bent gegaan met automatische incasso (bij aanmeldingen vóór 1 december 2013 staat hier standaard de datum 1-11-2009)

Wij hopen dat iedereen zich weer inschrijft voor de trainingen!

Uiterste inleverdatum is 15 juni 2015 (dit i.v.m. vakanties).

In de week voor de eerste training ontvangen jullie de indeling per mail, en staat het op de website.

Inleveren kan bij Yvonne Joosten, Dorpstraat 27 of stuur een berichtje naar myspike@hetnet.nl